2012 Yılı Etkinlikleri

34. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği


ESC (European Society of Cardiology) Acute Cardiac Care
Türk Nöroşirurji Derneği 26. Bilimsel Kongresi

Türk Nöroşirurji Derneği


TÜSAD 34. Ulusal Kongresi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

TAHUD, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği


2. Ulusal Alzheimer Kongresi

Türkiye Alzheimer Derneği


8. Ulusal Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi

Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği


6. Koklear İmplantasyon, Otololoji – Nörootoloji Odyoloji Kongresi

Otoloji - Nörootoloji Derneği


13. Ulusal Türk Jinekolojik Onkoloji Kongresi

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği


Uludağ 2012 KBB Günleri

Bursa KBB&BBC Hekimleri Derneği


11. Ulusal Endodonti Kongresi

Türk Endodonti Derneği


9. Türkiye Hemofili Kongresi

Türkiye Hemofili Derneği


7. Psikiyatri Atölyeleri

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı


19 • 20 • 21. İstanbul Masterclass Sempozyumları

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı


IFFO – The Marine Ingredients Organization

IFFO 2012


ÜYELİKLERİMİZ